הצהרת מדיניות סביבתית

 

מוסך טויוטה מת"מ מוטורס בע"מ מחויב להתאים את תכניותיו ופעילותיו בהתאם להשפעותיו על הסביבה. לצורך כך יקיים, יממש ויתחזק מערכת ניהול סביבתית לפי דרישות התקן ISO 14001:2004.


מוסך טויוטה מתם מוטורס יקצה משאבים ואמצעים בהתאם לתקציבו לצורך הפעלה תקינה של הנהלים הסביבתיים ויציב יעדים ומטרות ברי מדידה אשר יאפשו לקיים את תכנית שיפור איכות הסביבה.


מוסך טויוטה מתם מוטורס מתחייב לעמוד בדרישות על פי דין-חוקים ותקנות מדינת ישראל כולל חוקי עזר עירוניים של עיריית חיפה,תנאי רשיון עסק ודרישות איכות סביבה נוספות המתקבלות מן הרשויות לעת לעת בתחום איכות הסביבה.


מוסך טויוטה מתם מוטורס בחיפה יטמיע שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות בכל המחלקות ובדרג הניהולי-לצמצום השפעות סביבתיות שליליות ,ויפעל לשיפור מתמיד של איכות הסביבה בתוך שטח מוסך טויוטה ואולם התצוגה לרכבי טויוטה , בסביבותיו ובכל שטח אחר בו יפעל.


מוסך טויוטה מתם מוטורס יקיים פעולות הכשרה,הדרכה והסברה מתמשכת בקרב העובדים לצורך קידום המודעות והאחריות לשמירה על הסביבה ומניעת נזקים לעובדים ולאזרחים שבתחום אחריותו.


הנהלת מוסך טויוטה מתמ מוטורס תבטיח כי מדיניות זו ותהיה ברורה לכל אחד מהעובדים והאזרחים הנמצאים בתחום מוסך טויוטה מתם מוטורס בחיפה ,עובדים מטעם המוסך באזורים מחוץ לתחומו.




מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות